تصاویر | پرندگانی که برای زاد و ولد به جنوب ایران آمدند

ادعای مردی که روزی دستیار کواچ و لوزانو بود
با آبگیری تالاب های فارس، چندین گونه از پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو، حواصیل، انواع اردک و مرغابی، پلیکان پا خاکستری، درنا و انواع پرندگان کنار آبزی برای زاد و ولد به این تالاب‌ها در جنوب ایران مهاجرت کرده‌اند.

ادعای مردی که روزی دستیار کواچ و لوزانو بود