آخرین تصمیم درباره سپرده گذاران میزان

ادعای سازمان ملل علیه سوریه
در دهمین اطلاعیه ای که بانک صادرات درباره سپرده‌گذاران تعاونی منحله میزان صادر کرد اعلام شده است سقف پرداخت به سپرده گذاران میزان ۲۰۰ میلیونی شد.

ادعای سازمان ملل علیه سوریه