اظهار نظر جنجالی رونالدو در دادگاه

ادعای ترامپ: در کاخ سفید هرج و مرج وجود ندارد
مهاجم رئال مادرید در دادگاه اظهار نظری جنجالی کرد.

ادعای ترامپ: در کاخ سفید هرج و مرج وجود ندارد