نماینده تهران: ماموران قصد بازداشتم را داشتند /هنوز مقابل منزلم هستند

ادامه درخشش لژیونرها / این بار مسعود ساخت و کریم نواخت
ایلنا نوشت:نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تلاش ماموران برای جلب غیرقانونی او در مقابل درب منزل خبر داد.

ادامه درخشش لژیونرها / این بار مسعود ساخت و کریم نواخت