سایوز در برابر ابرماه/عکس روز ناسا

ادامه اجرای طرح ترافیک در محدوده زوج و فرد در روز شنبه ۲۹ آبان ۹۵
این موشک سایوز، ۱۴ نوامبر در سکوی پرتاب واقع در پایگاه فضایی بایکنور قزاقستان آماده‌ی پرتاب ایستاده است و پشت سر آن، ابرماه در حال طلوع است. به هنگام پرتاب سرعت آن از یک گلوله بیشتر خواهد بود.

ادامه اجرای طرح ترافیک در محدوده زوج و فرد در روز شنبه ۲۹ آبان ۹۵

دانلود مستقیم تلگرام فارسی