فیلم | مجلس و محوطه اطراف پس از پایان حمله تروریستی

اخذ مالیات از ساخت و فروش ساختمان تصویب شد
تصاویری از مجلس و محوطه اطراف آن پس از پایان حمله تروریستی و برگشت آرامش به محیط را در ویدئوی زیر می‌بینید.

اخذ مالیات از ساخت و فروش ساختمان تصویب شد