تصاویر | چتر سیاه دود همچنان روی سر تهران

اختلال بیشتر خواب با استفاده زیاد از تلفن همراه
تهران امروز را نیز به دلیل آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» گذراند.

اختلال بیشتر خواب با استفاده زیاد از تلفن همراه

کانال تلگرام اکسین چنل