مسدود و پر کردن تمامی چاه‌های غیرمجاز در استان اردبیل

اختلاف مالی انگیزه به رگبار بستن یک زن و شوهر
تسنیم نوشت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تمامی چاه‌های غیرمجاز با اولویت چاه‌های غیرمجاز حفر شده قبل از سال ۸۵ در سطح استان اردبیل مسدود و پر می‌شود.

اختلاف مالی انگیزه به رگبار بستن یک زن و شوهر