اجرای عملیات حفاظت و قرق 950 هکتار از اراضی مرتعی شهرستان سلسله

اختلاس 12 میلیاردی در یکی از شعب تعاونی مسکن مهر
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سلسله از حفاظت و قرق 950 هکتار از اراضی مرتعی این شهرستان خبر داد.

اختلاس 12 میلیاردی در یکی از شعب تعاونی مسکن مهر