بیش از ۳۷۰ نفر از معتادین بهبود یافته استان سمنان تحت پوشش آموزشهای فنی و حرفه ای قرار گرفتند

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح شبکه آب مازندران در سالجاری
در شش ماهه اول سالجاری 377 نفر از معتادین بهبود یافته استان سمنان ، توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این استان تحت پوشش آموزشهای مهارتی قرار گرفتند

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح شبکه آب مازندران در سالجاری

کانال تلگرام اکسین چنل