اینفوگرافیک | نرخ باروری در کشورهای دنیا چقدر است؟

اخبار تایید نشده از وقوع انفجار در پاریس
در اینفوگرافیک زیر نرخ باروری در کشورها (دوره ۱۵-۲۰۱۰ میلادی) را می‌بینید. نرخ باروری در ایران همانند آمریکا، کانادا، چین و روسیه کمتر از ۲.۱ درصد است.

اخبار تایید نشده از وقوع انفجار در پاریس