غوغای جوانان ایرانی در مهتاب شعر و ترانه و نمایش

احمد خاتمی: اگر نفی افزایش قدرت نظامی و موشکی از روی آگاهی باشد، خیانت به کشور است
فضای باز کاخ سعدآباد٬ از نیمه مرداد هرشب میزبان بیش از ۳۶۰۰ ایرانی است که برای تماشای اثری متفاوت به شمالی‌ترین منطقه تهران می‌روند.

احمد خاتمی: اگر نفی افزایش قدرت نظامی و موشکی از روی آگاهی باشد، خیانت به کشور است