سوال مردم از بانک‌ها برای تعیین تکلیف سپرده‌های کوتاه مدت

احمدزاده: در ابوظبی اشک الاهلی را درمی‌آوریم!
دیروز شعب بانکی یکی از شلوغ ترین روزهای خود طی سال های اخیر را پشت سر گذاشتند.

احمدزاده: در ابوظبی اشک الاهلی را درمی‌آوریم!