هویت ۳۴نفر از اجساد تصادف قطارها در سمنان مشخص شد/ اسامی

احداث پیاده راه آزادی به صورت آزمایشی/انسان محوری مبنای تصویب ایجاد پیاده راه
مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی فهرست 34 نفر از اجساد شناسایی شده حادثه قطار تبریز – مشهد را اعلام کرد.

احداث پیاده راه آزادی به صورت آزمایشی/انسان محوری مبنای تصویب ایجاد پیاده راه