نباید یک جریان در استان حاکم باشد/صف‌آرایی مقابل یکدیگر و اختلاف‌ها موجب عقب افتادگی می‌شود

احداث موزه مطبوعات ساری
استاندار مازندران گفت: شهری فعال و موفق خواهد بود که در داخل خودشان اتحاد و همبستگی داشته باشد، مسئولانش تلاش برای جذب اعتبارات و مسائل اقتصادی کنند و صف‌آرایی در مقابل یکدیگر و اختلاف‌ها موجب پس رفت و عقب افتادگی می‌شود.

احداث موزه مطبوعات ساری