سجاد بازگیر: با تمرین و اراده ی بالا در اروپا بازی خواهم کرد

احداث سد معشوره به کشاورزی مردم پلدختر ضربه می زند
این جوان در آینده حرف های زیادی برای گفتن دارد، عزم و اراده ی آهنین اش دست یافتن به هر ارزویی را برایش دست یافتنی ساخته است، سجاد بازگیر فوتبالیست 21 ساله ی خرم آبادی همراه با علیرضا بیرانوند دروازبان ملی پوش پرسپولیس دقایقی با این فوتبالیست جوان هم صحبت شدیم،

احداث سد معشوره به کشاورزی مردم پلدختر ضربه می زند