خودکشی زن 70 ساله پلدختری در رودخانه کشکان

احداث بزرگ‌ترین پل غیر هم‌سطح کشور در اردبیل
مسئول واحد آتش نشانی شهرداری پلدختر خبر داد:زن 70 ساله پلدختری به قصد خودکشی خود را به رودخانه کشکان انداخت و جان باخت.

احداث بزرگ‌ترین پل غیر هم‌سطح کشور در اردبیل