فیلم | کتک زدن دستفروش زن توسط مامور شهرداری فومن!

احتمال همکاری ترامپ و پوتین برای انجام عملیات مشترک در سوریه
سیلی مامور شهرداری به زن دستفروش در فومن گیلان بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. امروز شهردار فومن با اشاره به اینکه ماموران حق درگیری با دستفروشان ندارند از اخراج این فرد خبر داد.

احتمال همکاری ترامپ و پوتین برای انجام عملیات مشترک در سوریه

ارتقا اندروید