پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: روزی به نام استاد موذن‌زاده اردبیلی تعیین شود

احتمال افزایش شهدای ایرانی انفجار تروریستی عراق تا ۶۰ نفر
ایلنا نوشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «مدیران ارشد استان اردبیل برای تعیین یک روز به نام استاد سلیم موذن‌زاده اردبیلی در تقویم رسمی کشور تلاش کنند.»

احتمال افزایش شهدای ایرانی انفجار تروریستی عراق تا ۶۰ نفر