احداث سد معشوره به کشاورزی مردم پلدختر ضربه می زند

اجساد مجهول‌الهویه قطار سمنان با کد دفن می‌شوند/ انتقال ۵۲جسد و تعدادی اعضای‌بدن از قربانیان انفجار حله
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث سد معشوره موجب تعطیلی کشاورزی مردم شهرستان و حیات آنها را تهدید می کند

اجساد مجهول‌الهویه قطار سمنان با کد دفن می‌شوند/ انتقال ۵۲جسد و تعدادی اعضای‌بدن از قربانیان انفجار حله