دو بازیکن تیم‌ملی ممنوع التصویر شده‌اند؟!

اجرای 98 پروژه اقتصاد مقاومتی در اردبیل
برای همه سوال است چرا ع90 تصویر شجاعی و حاج صفی را نشان نداد.

اجرای 98 پروژه اقتصاد مقاومتی در اردبیل