واکنش وزارت خارجه به بیانیه کاخ سفید

اجرای 500 طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم
قاسمی گفت: تهدیدات آمریکا ناشی از ماهیت مداخله جویانه و خوی سلطه طلبی دولت آن کشور است و ملت انقلابی ایران سابقه ای طولانی و تجربه ای غنی در عدم پذیرش زورگوئی و مقابله با چنین رفتارهای خصمانه دارد.

اجرای 500 طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم