عملهای جراحی شیراز در کما فرو رفت

اجرای ۶۴۵ نمایش در شش ماهه اول سال در آذربایجان شرقی/ تئاتر هنری فراگیر است
«خبرجنوب» نوشت: طی دو روز گذشته عمل های جراحی در بیمارستانهای خصوصی شیراز به دلیل اعتراض متخصصان بیهوشی نسبت به کاهش تعرفه ها کنسل شد. این وضعیت به گونه ای بود که بیمارانی که با نوبت قبلی به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کردند با ممانعت پزشکان بیهوشی که دست از کار کشیدن بودند، مواجه شدند.

اجرای ۶۴۵ نمایش در شش ماهه اول سال در آذربایجان شرقی/ تئاتر هنری فراگیر است