در هفته دولت طرح‌های تولیدی کشاورزی به بهره‌برداری می‌رسد

اجرای پروژه‌های عمرانی توسط سپاه در استان اردبیل
در هفته دولت طرح‌های تولیدی کشاورزی با صرف بیش از یکصد میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

اجرای پروژه‌های عمرانی توسط سپاه در استان اردبیل