اینفوگرافیک | مقایسه خرید تضمینی گندم از کشاورزان در دولت روحانی و دولت پیشین

اجرای نمایش‌های ویژه نیمه خرداد در محوطه تئاتر شهر
در اینفوگرافیک زیر میزان گندم خریداری شده از کشاورزان کشور تا ابتدای خرداد ماه سال ۹۶ و مقایسه خرید تضمینی گندم از کشاورزان در دولت روحانی و دولت پیشین را می‌بینید.

اجرای نمایش‌های ویژه نیمه خرداد در محوطه تئاتر شهر