جشن عاطفه‌ها نوزدهم مهر ماه با شعار «مهر در انتظار همدلی» برگزار می شود

اجرای عملیات حفاظت و قرق 950 هکتار از اراضی مرتعی شهرستان سلسله
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان گفت : جشن عاطفه ها به رسم دیرینه هر سال به منظور تامین مایحتاج، پوشاک و نوشت‌افزار تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند نوزدهم مهرماه با شعار مهر در انتظار همدلی برگزار می شود.

اجرای عملیات حفاظت و قرق 950 هکتار از اراضی مرتعی شهرستان سلسله