۷ نفر در جاده های همدان کشته و مجروح شدند

اجرای طرح هادی در ۳۸ درصد روستاهای استان اردبیل
رئیس پلیس راه استان همدان گفت: بر اثر خواب آلودگی و رعایت نکردن حق تقدم 7 نفر در حوادث جاده ای همدان کشته و مجروح شدند.

اجرای طرح هادی در ۳۸ درصد روستاهای استان اردبیل