تائید نهایی نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل

اجرای طرح توان‌بخشی مبتنی بر خانواده در اردبیل
تسنیم نوشت: بعد از بررسی‌های همه‌جانبه توسط هیئت عالی نظارت بر انتخابات، نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل با رعایت برخی موارد توسط فرماندار اردبیل به تائید نهایی رسید.

اجرای طرح توان‌بخشی مبتنی بر خانواده در اردبیل