حجاج تا دو هفته نه روبوسی کنند و نه دست بدهند؛ ولیمه های خود را هم به تاخیر بیندازند

اجرای طرح تامین مالی خرد در مناطق روستایی استان اردبیل
«خبرجنوب» نوشت: پایگاه مراقبت های بهداشت مرزی به صورت شبانه روزی در فرودگاه بین المللی شیراز مستقر شد.

اجرای طرح تامین مالی خرد در مناطق روستایی استان اردبیل