سیروس نیرو درگذشت

اجرای تئاترهای اتللو و بچه‌های خاکستری تا ۲۸ آبانماه تمدید شد
ایسنا نوشت: سیروس نیرو، شاعر و پژوهشگر پیشکسوت که از نسل شاگردان یوشیج بود از دنیا رفت.

اجرای تئاترهای اتللو و بچه‌های خاکستری تا ۲۸ آبانماه تمدید شد

دانلود برنامه ایمو