پیاده‌روی اربعین نشانه عزم مسلمانان برای فروپاشی استکبار است

اجتماع مدافعان حرم در اصفهان برگزار می‌شود
به گزارش مهر، استاد حوزه و دانشگاه گفت: راهپیمایی بزرگ اربعین اقدامات دشمنان را به یکباره درهم می‌شکند وعزم مسلمانان را برای فروپاشی دنیای استکبار به اثبات می‌رساند.

اجتماع مدافعان حرم در اصفهان برگزار می‌شود

دانلود تلگرام