رسوایی خبرنگاری که به جورج بوش کفش پرتاب کرد

اتفاقی که برای اولین‌بار در فوتبال ایران رخ داده است
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: خبرنگاری که کفش خود را به سمت جورج بوش رئیس جمهورِ پیشینِ آمریکا پرتاب کرد، بار دیگر به سبب خشونتی دیگر، سوژه رسانه‌ها شد.

اتفاقی که برای اولین‌بار در فوتبال ایران رخ داده است