سنگ تمام هافبک نیمکت‌نشین برای علی‌منصور

اتفاقات رختکن استقلال؛ جباری منصوریان را از استعفا منصرف کرد
فرشید باقری برای منصوریان متنی احساسی نوشت.

اتفاقات رختکن استقلال؛ جباری منصوریان را از استعفا منصرف کرد