فیلم | ناکام‌ترین عاشق در دورهمی | ارجمند: دو بار عاشق و ناکام و دوگانه سوز شدم

اتحادیه اروپا نسبت تصمیم یکجانبه ترامپ هشدار داد
پیروز ارجمند با حضور در برنامه «دورهمی» از ماجرای عاشق شدن‌هایش و ناکامی در عشق گفت.

اتحادیه اروپا نسبت تصمیم یکجانبه ترامپ هشدار داد

دانلود رایگان اینستاگرام