روایت علی دایی از قضاوت‌هایی که تورج حق‌وردی به نفع استقلال داشته است!

اتحادیه اروپا درباره آینده سوریه کنفرانس برگزار می‌کند
علی دایی در برنامه 90 پشت خط آمد و درمورد اشتباهات داوری بازی نفت و استقلال صحبت کرد.

اتحادیه اروپا درباره آینده سوریه کنفرانس برگزار می‌کند