افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ابلاغ آیین نامه جدید شیوه کار شورای فنی استان ها پس از ۱۶سال
سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان البرز توسط وزیر ارتباطات و فناوری افتتاح شد.

ابلاغ آیین نامه جدید شیوه کار شورای فنی استان ها پس از ۱۶سال