بیشترین اکتشاف معادن در دولت تدبیر و امید انجام شد

ابراهیم رئیسی: جوانان مجرد باید متاهل شوند /هیچ گاه اتوبوسی نیامدم و اتوبوسی نرفتم
تکمیل زنجیره تولید معادن یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ابراهیم رئیسی: جوانان مجرد باید متاهل شوند /هیچ گاه اتوبوسی نیامدم و اتوبوسی نرفتم