تصویری از ستاره تیم‌ملی در استادیوم بارسلونا

ابراهیم رئیسی بازهم بر 3 برابر شدن یارانه تاکید کرد
مهاجم تیم‌ملی در سفری که به شهر بارسلون داشت، از استادیوم نیوکمپ دیدن کرد.

ابراهیم رئیسی بازهم بر 3 برابر شدن یارانه تاکید کرد