اینتل کمپانی خودران موبیل‌آی را ۱۵.۳ میلیارد دلار خرید

ابراز نگرانی بوریس جانسون نسبت به اختلافات ترکیه و هلند
اینتلِ آمریکا کمپانی مستقر در بیت المقدس و متخصص در فناوری خودروهای خودران را به مبلغ 15.3 میلیارد دلار خرید.

ابراز نگرانی بوریس جانسون نسبت به اختلافات ترکیه و هلند