وزیر بهداشت: حوزه سلامت نیازمند ورود بخش خصوصی است

ابراز نگرانی از خرید و فروش دارو در تلگرام
ایرنا نوشت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دولت در مسیر توسعه بخش درمان گامهای بزرگی برداشته اما برای رفع تمامی مشکلات حوزه سلامت نیازمند حضور بخش خصوصی در این عرصه است.

ابراز نگرانی از خرید و فروش دارو در تلگرام