غمنامه گاوخونی از دریاچه ارومیه متفاوت است/ عزمی در مسئولان نمی‌بینیم

ابتکار بالاخره مهمان «دورهمی» شد
مهر نوشت: دبیرانجمن میراث‌ طبیعی ورزنه گفت: غمنامه گاوخونی متفاوت ازدریاچه ارومیه است، هر نوع اقدامی برای احیای این دریاچه انجام شد اما برای گاوخونی تنها قول های‌ رنگین کمانی شاهد هستیم.

ابتکار بالاخره مهمان «دورهمی» شد

دانلود مستقیم تانگو جدید