ستاره‌های پاپ مهمان قسمت دوم «سه ستاره» می‌شوند

آیین شیرین کاشت درخت همزمان با ولادت افراد را ترویج کنیم
در دومین قسمت از برنامه «سه ستاره»، احسان خواجه امیری و رضا یزدانی روبروی احسان علیخانی می‌ایستند.

آیین شیرین کاشت درخت همزمان با ولادت افراد را ترویج کنیم