واکنش ایران به استراتژی جدید آمریکا در قبال پاکستان

آیفون ۸ رم ۳ گیگی دارد و ۵۱۲ گیگ حافظه
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن نکوهش استراتژی جدید آمریکا در قبال پاکستان گفت: آمریکا به مداخله در امور داخلی و تعیین تکلیف برای کشورهای منطقه خاتمه دهد.

آیفون ۸ رم ۳ گیگی دارد و ۵۱۲ گیگ حافظه