بازگشت رونق اقتصادی به شرق کشور

آیت الله موسوی اردبیلی به کما رفت
مدیرکل راه آهن شرق گفت از ابتدای سال تا کنون راه آهن این منطقه با حمل ۲ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۹۹۹ تن بار شامل سنگ‌آهن، سیمان و زغال‌سنگ ۱۱.۲۷ درصد کل حمل بار نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز از رشد ۳۳ درصدی برخوردار بود.

آیت الله موسوی اردبیلی به کما رفت