چه کسی بر صندلی ریاست مجمع می‌نشیند؟

آیا هیچ اصولگرایی از قالیباف حمایت می کند؟
اعتماد نوشت:در بین اسامی گزینه‌های احتمالی جانشینی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که از همان روزهای نخست فوت او بر سر زبان‌ها افتاد، چهره‌های شاخصی دیده می‌شوند که البته همگی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هستند.

آیا هیچ اصولگرایی از قالیباف حمایت می کند؟