آغاز پرواز حجاج ایرانی از اواسط مرداد

آیا می‌توان برای ترویج حیا و عفاف با بی‌حیایی حرف زد؟
تسنیم به نقل از مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نوشت: احتمالا اواسط مرداد، نخستین پرواز زائران ایرانی خانه خدا آغاز می‌شود.

آیا می‌توان برای ترویج حیا و عفاف با بی‌حیایی حرف زد؟