ایمان الهی ، برجسته ترین ویژگی و استراتژی ارتش جمهوری اسلامی ایران

آیا قالیباف معنای شعارهای انتخاباتی که می‌دهد را می‌داند؟
خلیل صالحی دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر مازندران با اشاره به 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی، گفت: ایمان الهی ،برجسته ترین ویژگی و استراتژی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

آیا قالیباف معنای شعارهای انتخاباتی که می‌دهد را می‌داند؟