انتقاد استاندار آذربایجان‌غربی نسبت به رفتار وزارت نیرو در قبال انتقال آب زرینه‌رود به تبریز

آیا سیستم کنترل آسمان ایران هک شده بود؟
ایسنا نوشت: استاندارآذربایجان غربی ضمن انتقاد از رفتار وزارت نیرو در قبال طرح انتقال آب از میاندوآب به تبریز، از توقف عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب زرینه رود به تبریزخبرداد.

آیا سیستم کنترل آسمان ایران هک شده بود؟