دی‌میستورا زمان دور بعد مذاکرات آستانه و ژنو را اعلام کرد

آیا خواب اضافی برای کودکان مفید است؟
مهر نوشت: فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه زمانبندی دور آتی مذاکرات آستانه، ژنو و نیز ارائه جمع بندی رایزنی ها در مجمع عمومی سازمان ملل را رسانه ای کرد.

آیا خواب اضافی برای کودکان مفید است؟