تبریک جالب مهرداد میناوند به شاهرودی/تولدت مبارک رضا مالدینی

آیا اردوغان به شوک نیاز دارد؟
میناوند تولد دوست خودش در پرسپولیس و تیم‌ملی را تبریک گفت.

آیا اردوغان به شوک نیاز دارد؟